Zapisy i promocyjna opłata do dnia 21 czerwca włącznie! - Forrest Limanowa
 
Witamy na stronie Klubu Sportowego "LIMANOWA FORREST"
Najnowsze zdjęcia
Przyjaciele
Centrum Fizjoterapii PRO-SPORT-REHABVisegrad MarathonBrygada BeskidówGravity RevoltFlashback-photographyIPAMCGPRGOPRULTRISFestiwal BiegowyStowarzyszenie Rekonstrukcji HistorycznychBielakActive

Strona główna / Aktualności

rozmiar tekstu: A A A
Zapisy i promocyjna opłata do dnia 21 czerwca włącznie!
2014-06-13 13:57:54
Powiększ
Jeszcze tylko dni dzielą nas od VI LIMANOWA FORREST, a także już... jedynie godziny dzielą nas do możliwości zapisów drogą elektroniczną i opłaty startu na Milenijny Krzyż na Miejskiej Górze w Limanowej.

 

AKTUALNY REGULAMIN - DLA BIEGU I NORDIC WALKING

PODCZAS: "VI LIMANOWA FORREST"

 

OPŁATA STARTOWA wysokości:
35 zł. - dla wpłacających od dnia 14 maja 2014 r. do 21 czerwca 2014 r. włącznie;
25 zł. - dla mieszkańców powiatu limanowskiego do dnia 21 czerwca 2014 r. włącznie;
10 zł. - zawodnicy poniżej 13 roku życia (rocznik 2002 i młodsi) – do dnia 21 czerwca 2014 r. włącznie.

 

 

 

REGULAMIN
 

VI Międzynarodowego Biegu Górskiego - Anglosaskiego LIMANOWA FORREST"

V Otwarte Mistrzostwa Służb Mundurowych w biegu górskim 
 

Limanowa, dn. 6 lipca 2014 r. (niedziela)

 
 

   

1. ORGANIZATORZY:
· Klub Sportowy „Limanowa Forrest”
· Urząd Miasta Limanowa

WSPÓŁORGANIZATORZY:
· Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji, Sekcja Polska - Region IPA Limanowa

2. SPONSOR STRATEGICZNY:
· Bank Spółdzielczy w Limanowej

3. PARTNEREM PRZEDSIĘWZIĘCIA JEST: WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

4. WSPÓŁPRACA:
· Grupa Podhalańska GOPR - Sekcja Operacyjna Limanowa
· Komenda Powiatowa Policji w Limanowej
· OSP Limanowa
· Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 w Limanowej
· Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych „EKONOMIK” w Limanowej
· Grupa Strzelecka „Strzelec”
· Limanowski Dom Kultury
· Małopolska Cywilna Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza

5. CEL IMPREZY:
· Popularyzacja i upowszechnianie biegania i chodu jako najprostszej formy aktywności ruchowej
· Promocja Miasta Limanowa i Limanowszczyzny jako idealnej bazy rekreacji ruchowej dla całej rodziny
· Upowszechnianie aktywnego wypoczynku ludzi w każdym wieku
· Integracja środowiska sportowego z Limanowszczyzny i z całej Polski

6. TERMIN:
Bieg odbędzie się w dniu 6 lipca 2014 r., START – o godz. 12:00

7. BAZA I BIURO ZAWODÓW:
Zespół Szkół Samorządowych nr 1, ul. M. Konopnickiej 4 w Limanowej (biuro otwarte od godz. 8:00)


8. PROGRAM:
godz. 8:00-11:00 – weryfikacja zawodników
godz. 8:00-14:00 – depozyt
godz. 11:30 – przygotowanie to startu
godz. 12:00 – start zawodów
godz. 12:10 – start marszu NW
godz. 13:00 – ogłoszenie wstępnych wyników, zwycięzców,
godz. 14:00 – dekoracja zwycięzców w klasyfikacji generalnej i w poszczególnych kategoriach
godz. 14:30 – konkurs z nagrodami rzeczowymi dla Uczestników (za okazaniem nr startowego)
godz. 15:00 – wspólna zabawa na zakończenie
ok. godz. 16:30 – zakończenie VI Biegu Górskiego LIMANOWA FORREST, AFTERPARTY J

· W programie również:

* Zbiórka pieniędzy na Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych im. Jana Pawła II w Tymbarku (gdyby nie to Stowarzyszenie, dzieci niepełnosprawne nie miałyby szans w normalnie funkcjonować) i występy młodych zespołów.

9. TRASA:
· Trasa anglosaska o podłożu zróżnicowanym. Przebiega po szlakach turystycznych, drogach leśnych, polnych, miejscami kamienistych i częściowo po asfalcie.
· Start i meta znajdują się w pobliżu biura zawodów, przy ul. Bulwary (za szkołą).
· Długość trasy: ok. 7 km.
· Różnica wysokości: ok. 300 m.

10. KLASYFIKACJA:

1. W kategoriach K i M:
· Open kobiet i mężczyzn (K i M)
· Dzieci poniżej 12 roku życia (2003 i młodsze)
· K-12 / M-12 /czyli 12-15 lat/ - (1999 – 2002)
· Junior K i M - 16 (16-19 lat) - (1998 – 1995)
· Senior I K i M - 20 (20-29 lat) - (1994 – 1985)
· Senior II K i M - 30 (30-39 lat) - (1984 – 1975)
· Masters K i M - 40 (40-49 lat) - (1974 – 1965)
· Weteran I K i M - 50 (50-59 lat) - (1964 – 1955)
· Weteran II K i M - 60 /powyżej 60 lat/ - (1954 i starsi)

2. Klasyfikacja Służb Mundurowych - Kobiety i Mężczyźni:

· Podczas naszych zawodów, za „SŁUŻBY MUNDUROWE” uważa się przedstawicieli formacji mundurowych: Wojsko Polskie, Policja, Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna, Służba Więzienna, Służba Celna, Służba Leśna, BOR, CBA, CBŚ, ABW, ITD., Policja Skarbowa, Straż Miejska, Straż Ochrony Kolei, SUFO, służby mundurowe innych państw oraz Członkowie Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji – IPA.

· Zawodnicy w klasyfikacji mundurowych, muszą zaznaczyć na Karcie Zgłoszenia /w stosownej pozycji/ numer lub nazwę jednostki/instytucji. Zwycięzcy nagradzani w tej klasyfikacji będą musieli potwierdzić swoją przynależność organizacyjną stosowną legitymacją.

3. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn w marszu Nordic Walking ( Nagrody Rzeczowe ).

11. NAGRODY:

1. Klasyfikacja generalna kobiet:
I miejsce - 600 zł
II miejsce - 400 zł
III miejsce - 200 zł
2. Klasyfikacja generalna mężczyzn:
I miejsce - 600 zł
II miejsce - 400 zł
III miejsce - 200 zł

3. „Premia górska” – nagroda finansowa 300 zł. dla Zawodniczki i Zawodnika, która/który najszybciej wbiegnie na najwyższy punkt trasy na Krzyżu Milenijnym.
4. Dla najstarszego i najmłodszego uczestnika i uczestniczki biegu - którzy zostaną sklasyfikowani w wynikach końcowych biegu
5. W klasyfikacji Służb Mundurowych K i M: miejsca I, II, III.

12. WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. W biegu mogą brać udział zawodnicy zrzeszeni i niezrzeszeni.
2. Zawodnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia, muszą posiadać pisemną zgodę rodziców (lub prawnego opiekuna). Zgoda na udział Zawodników poniżej 13 roku życia (czyli rocznik 2002 i młodsi) musi być podpisana przez rodzica w biurze zawodów.
3. Ustala się limit uczestników na 400 osób. Decyduje kolejność wpłat, a w przypadku zwolnionych z opłaty startowej, kolejność zgłoszeń. Organizator dopuszcza możliwość zwiększenia limitu startujących, przy czym zgłoszenie poza ustalonym limitem nie gwarantuje pełnych świadczeń.
4. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów w terminie do 15 minut po zakończeniu biegu. Protesty będą rozpatrywane w czasie do 15 minut od ich zgłoszenia.
5. Do biegu zostaną dopuszczeni Zawodniczki i Zawodnicy, którzy:
a) dokonają zgłoszenia,
b) uiszczą opłatę startową,
c) zmieszczą się w limicie zgłoszonych i opłaconych,
d) dokonają weryfikacji w Biurze Zawodów w Limanowej – Szkoła w centrum Limanowej: Zespół Szkół Samorządowych Nr 1, ul. M. Konopnickiej 4, w dniu 6 lipca 2014 r. w godz od 8:00 do 11:00 (Start i Meta również przy Szkole). Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać ważny dowód tożsamości ze zdjęciem.
e) przedstawią aktualne zaświadczenie lekarskie, lub podpiszą oświadczenie o właściwym stanie zdrowia (w przypadku Zawodników, którzy do dnia 06.07.2014 r. nie ukończyli 18 roku życia, konieczny jest podpis rodziców lub opiekuna prawnego),
f) do uczestnictwa w klasyfikacji Służb Mundurowych, dopuszczeni zostaną WYŁĄCZNIE Zawodnicy, którzy przedstawią ważną legitymację służbową.
6. Zasady Marszu Nordic Walking :
a) Marsz Nordic Walking to przemieszczanie się ruchem naprzemiennym, krokiem do przodu z zachowaniem stałego kontaktu z ziemią ( podłożem ). Podczas marszu używa się specjalnie wykonanych kijów do Nordic Walking.
b)Niedopuszczalne jest :
Oderwanie obu nóg podczas marszu od podłoża.
Otrzymanie jakiejkolwiek pomocy zewnętrznej ( z wyjątkiem przypadków losowych np. złamanie kijka ).
Podbieganie.
Zboczenie z wyznaczonej trasy.
Niesportowe zachowanie ( nieustąpienie trasy wyprzedzającemu, popychanie, przewracanie konkurenta ).
Nie przestrzeganie wyżej wymienionych zasad będzie skutkowało dyskwalifikacją.


13. ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.forrest-limanowa.pl wraz z opłatą startową – można dokonywać do dnia 21 czerwca 2014 r. Po tym dniu zapisy będą wyłączone. W przypadku wolnych miejsc, zostaną uruchomione zapisy uzupełniające. Zgłoszenie staje się ważne z chwilą uiszczenia opłaty startowej.

14. OPŁATA STARTOWA:

1) W wysokości:
a) 25 zł. dla wpłacających do dnia 13 maja 2014 r. włącznie
b) 35 zł. dla wpłacających od dnia 14 maja 2014 r. – do dnia 21 czerwca 2014 r. włącznie
2) 25 zł. – dla mieszkańców powiatu limanowskiego – do dnia 21 czerwca 2014 r. włącznie

3) 10 zł. – zawodnicy poniżej 13 roku życia (rok 2002 i młodsi) – do dnia 21 czerwca 2014 r. włącznie


3. Zwolnieni z opłaty startowej:
§ członkowie KS Limanowa Forrest
§ osoby niepełnosprawne (ważna legitymacja w dniu zawodów)
§ osoby w wieku 70 lat i starsze (rocznik: 1944 i starsze)
§ osoby zwolnione przez Zarząd Klubu.

5. Opłata startowa nie podlega zwrotowi, a jej uiszczenie bez osobistego stawienia się w Biurze Zawodów w dniu 6 lipca 2014 r. nie upoważnia do odbioru pakietu startowego przez inną osobę.

6. Nie przewiduje się przyjmowania wpłat po dniu: 21 czerwca 2014 r., jak i również w Biurze Zawodów.

7. WPŁATY na konto - należy dokonywać na rachunek:

Klub Sportowy „LIMANOWA FORREST”
ul. Zygmunta Augusta 7/34, 34-600 Limanowa
Bank Spółdzielczy Limanowa
Nr Konta: 27 8804 0000 0000 0017 5441 0001


15. ŚWIADCZENIA:
Organizator w ramach opłaty startowej zapewnia:
· Wspaniałą biegową atmosferę,
· Zabezpieczenie i oznakowanie trasy,
· Zabezpieczenie i pomoc służb ratunkowych,
· Elektroniczny pomiar czasu obsługiwany przez firmę DATA SPORT
· Pomoc wolontariuszy.

Ponadto Uczestnicy biegu otrzymają:
· Wodę na trasie,
· Pamiątkowy numer startowy,
· Pamiątkowy okolicznościowy medal (dla Zawodników, którzy ukończą bieg),
· Okolicznościową koszulkę biegową firmy Rogelli, wykonaną z materiału technicznego,
· Posiłek i napój na mecie,
· Możliwość udziału w konkursie z licznymi nagrodami rzeczowymi (za okazaniem nr startowego).

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
2. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
3. Uczestnicy biegu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność. Organizator zaleca ubezpieczenie się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.
4. Zawodnicy będą mieć możliwość korzystania z umywalni i toalet znajdujących się obok Biura Zawodów. Możliwe jest skorzystanie z noclegu na sali gimnastycznej w noc poprzedzającą bieg (należy mieć swój śpiwór i karimatę).
5. W dniu biegu w godzinach 8:00 – 14:00 czynny będzie depozyt, w którym będzie można złożyć rzeczy zawodników zapakowane do worków dostarczonych przez organizatora. Wydawanie worków z depozytu będzie się odbywało za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.
6. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie – jednak dopilnuje, aby rzeczy pozostawione w depozycie były przez cały czas pod opieką godnych zaufania wolontariuszy.
7. Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do koszulki z przodu centralnie na klatce piersiowej. Osoby uczestniczące w biegu, które nie posiadają numera startowego będą usuwane z trasy.
8. Zawodnicy pokonujący trasę biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
9. Dyrektor Biegu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie o których poinformuje przed rozpoczęciem biegu.
10. Podczas biegu, Zawodników obowiązują zasady „Fair Play”, niniejszy regulamin oraz przepisy PZLA.
11. Pomiar czasu za pomocą chipów w numerach startowych bezzwrotnych (pomiar czasu: firma DATA SPORT)
12. Nieprzestrzeganie w/w Przepisów może skutkować ukaraniem zawodnika z dyskwalifikacją włącznie.
13. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatora po zasięgnięciu opinii sędziego zawodów.
14. Za przebieg zawodów odpowiada Organizator.
15. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
16. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator, jego decyzje są ostateczne i niepodważalne.
17. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.


W razie wątpliwości i pytań, kontakt tel. do Organizatorów:

533 99 00 94 – Andrzej Sądelski – Prezes Klubu
669 02 01 00 – Dariusz Bielak – Wiceprezes Klubu
511 40 48 82 – Paweł Sułkowski – Sekretarz Zarządu

lub e-mail: limanowa.forrest.team@gmail.com


Limanowa, dn. 1 maja 2014 r.
Zarząd Klubu Sportowego
„LIMANOWA FORREST”Z A P R A S Z A M Y ! ! !  :-)

Dodane przez: admin, wyświetleń: 2598


V LIMANOWA FORREST - 07.07.2013

Bieg nagrodzyny kolejny raz KOZICĄ - tym razem "Srebrną Kozicą" od portalu i biegaczy "Biegi Górskie".

Zdjęcia

Dodaj komentarz

« powrót


Sponsorzy

GwarantPiekarniaTransport Samochodowy IziGSMMIKA HurtowniaTescomiastoTymbarkParafia pw. MB Pocieszenia w PasierbcuVelosportDecomasterRachmistrzIntellect.plUsługi-Handel Mała Gastronomia A.SułkowskaDrukarnia MMHydrolimBank Spóldzielczy LimanowaGold DropMZGKiM LimanowaPartner
Copyright © www.forrest-limanowa.pl wizyt 2278305, on-line 4
Realizacja: Agencja interaktywna - Intellect