Koszulka ROGELLI gratis dla pierwszych 150 osób! - Forrest Limanowa
 
Witamy na stronie Klubu Sportowego "LIMANOWA FORREST"
Najnowsze zdjęcia
Przyjaciele
Brygada BeskidówIPAVisegrad MarathonGravity RevoltFlashback-photographyMCGPRFestiwal BiegowyStowarzyszenie Rekonstrukcji HistorycznychBielakActiveGOPRULTRISCentrum Fizjoterapii PRO-SPORT-REHAB

Strona główna / Aktualności

rozmiar tekstu: A A A
Koszulka ROGELLI gratis dla pierwszych 150 osób!
2011-09-09 17:22:11
Powiększ
Lista startowa na "I Półmaraton Forrest" dobija pomału liczby 200 osób. Zarząd KS LIMANOWA FORREST postanowił, że: dla pierwszych 150 osób, które zapiszą się - i dokonają wpłaty, czeka koszulka techniczna 'ROGELLI'!

 

Zapisy tylko do 15 września!  -  po tym dniu zapisy będą wyłączone.

 

R E G U L A M I N       P R O G R A M :


I Międzynarodowego Biegu Górskiego - Anglosaskiego

„PÓŁMARATON FORREST"

oraz "I Mistrzostw Służb Mundurowych w Półmaratonie Górskim"

 

* Limanowa - Beskid Wyspowy, dn. 24 września 2011 r. (sobota) *1. ORGANIZATOR:

· Klub Sportowy „Limanowa Forrest”

2. WSPÓŁORGANIZATORZY:

· Urząd Miasta Limanowa,
· Urząd Gminy Limanowa,
· Starostwo Powiatowe w Limanowej,
· Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji – IPA

3. CEL IMPREZY:

· Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej,
· Promocja Miasta i Gminy Limanowa oraz Powiatu Limanowskiego jako idealnej bazy rekreacji ruchowej dla całej rodziny,
· Upowszechnianie aktywnego wypoczynku ludzi w każdym wieku.

4. TERMIN:

Bieg odbędzie się w dniu 24 września 2011 r., START - godz. 12:00

5. BAZA I BIURO ZAWODÓW:

Stacja Narciarska "Limanowa-Ski" w Limanowej:
http://limanowa-ski.pl/dojazd.html

6. PROGRAM: 
8:00 - 10:00
- otwarte Biuro Zawodów na Wyciągu Narciarskim "Limanowa-Ski", 5 km od centrum Limanowej (każdy zawodnik musi zostać tam zweryfikowany i odebrać pakiet startowy wraz z numerem startowym i czipem)
9:30 - Początek akcji oddawania krwi i zbiórki pieniędzy
10:00 - Odjazd autokarów z zawodnikami Półmaratonu na start
12:00 - Start rowerzystów MTB na Przełęczy św. Justa, a 5 minut później start biegaczy
13:30 - Przewidywane dotarcie na metę pierwszych biegaczy
14:00 - 14:25 - Występ grupy tańca nowoczesnego AVIS
14:45 - 14:55 - Grupa Konsonas z Zespołu Szkół nr 1 w Limanowej im., J.Piłsudskiego - Aldona Niemiec, Iwona Młynarczyk - śpiew
15:00 - 15:10 - Cheerleaderki z grupy Keddex – ZSS nr 3 w Limanowej (2 układy)
15:15 - Grupa Konsonans - Małgorzata Golińska – śpiew
16:00 - 16:20 - Pokaz sekcji Taekwondo Tymbark
16:30 - Dekoracja i wręczenie nagród zawodnikom w poszczególnych kategoriach
17:00 - Zakończenie... i potem pożegnanie, które z pewnością będzie trwało bardzo długo! ;-)7. TRASA:

· Trasa anglosaska o podłożu zróżnicowanym, przebiega po szlakach turystycznych. Pierwsza część to odcinek asfaltowy o długości ok. 5 km. Reszta trasy prowadzi drogami leśnymi i polnymi, miejscami odcinki kamieniste.
· Start znajduje się w pobliżu kaplicy na Przełęczy św. Justa, gdzie uczestnicy zostaną przetransportowani autokarami.
· Meta umiejscowiona jest na Stacji Narciarskiej "Limanowa-Ski"
· Długość trasy: około 21,097 km.
· Suma różnic wzniesień: +ok. 900 m. / -ok. 500 m.

8. KLASYFIKACJA:

1. W kategoriach biegu:
· Open kobiet i mężczyzn m-ca I – III (K i M)
· Junior K i M – 16 (16-19 lat) - (1995 – 1992)
· Senior I K i M – 20 (20-29 lat) - (1991 – 1982)
· Senior II - K i M – 30 (30-39 lat) - (1981 – 1972)
· Masters K i M – 40 (40-49 lat) - (1971 – 1962)
· Weteran I K i M – 50 (50-59 lat) - (1961 – 1952)
· Weteran II K i M – 60 (powyżej 60 lat) – (1951 i starsi)

2. Klasyfikacja Służb Mundurowych: osobno kobiety i mężczyźni.
3. Rowerowa – MTB. ORGANIZATOR NIE ZAPEWNIA TRANSPORTU ROWERÓW NA START !!!! (transport we własnym zakresie).
* Ponadto zawodnicy są klasyfikowani w: Lidze ASICS oraz Lidze Biegów Górskich - 'S'

9. NAGRODY:

1. Klasyfikacja generalna kobiet - bieg:
I miejsce - 1000 zł
II miejsce - 700 zł
III miejsce - 500 zł

2. Klasyfikacja generalna mężczyzn - bieg:
I miejsce - 1000 zł
II miejsce - 700 zł
III miejsce - 500 zł

4. W klasyfikacji Służb Mundurowych K i M, miejsca I, II, III.
5. MTB w klasyfikacji generalnej K i M, miejsca I, II, III, IV, V, VI - nagrody rzeczowe.


10. WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. W biegu mogą brać udział zawodnicy zrzeszeni i niezrzeszeni.
2. W biegu mogą brać udział osoby, które ukończyły 16 lat, ale zawodnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia, muszą posiadać pisemną zgodę rodziców (lub prawnego opiekuna).
3. Ustala się limit uczestników na 300 osób. Decyduje kolejność wpłat. Organizator dopuszcza możliwość zwiększenia limitu startujących, przy czym zgłoszenie poza ustalonym limitem nie gwarantuje pełnych świadczeń.

4. Do biegu zostaną dopuszczeni zawodniczki i zawodnicy, którzy:

a) dokonają zgłoszenia,

b) uiszczą opłatę startową,

c) zmieszczą się w limicie zgłoszonych i opłaconych,

d) dokonają weryfikacji w Biurze Zawodów w Limanowej – Stacja Narciarska Limanowa Ski w dniu 24 września 2011 r. w godzinach otwarcia biura. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać ważny dowód tożsamości ze zdjęciem,

e) przedstawią aktualne zaświadczenie lekarskie, lub podpiszą oświadczenie o właściwym stanie zdrowia (w przypadku Zawodników, którzy do dnia 24.09.2011 nie ukończyli 18 roku życia, konieczny jest podpis rodzica lub opiekuna prawnego),

f) do uczestnictwa w klasyfikacji Służb Mundurowych, dopuszczeni zostaną WYŁĄCZNIE zawodnicy, którzy przedstawią ważną legitymację służbową.

11. ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.forrest-limanowa.pl wraz z opłatą startową przelewem - można dokonywać do dnia 15 września 2011 r. Po tym dniu zapisy będą wyłączone. W przypadku wolnych miejsc (decyzją organizatora), mogą zostać uruchomione zapisy uzupełniające. Zgłoszenie staje się ważne z chwilą uiszczenia opłaty startowej.

12. OPŁATA STARTOWA:

1. W wysokości:
a) 40 zł dla wpłacających do dnia 31 lipca 2011 r. - na konto Klubu,
b) 50 zł dla wpłacających od dnia 1 sierpnia 2011 r. do 15 września - na konto Klubu,
2. Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
3. Zwolnieni:
· Członkowie KS Limanowa Forrest

WPŁATY na konto - należy dokonywać na rachunek:
Klub Sportowy „LIMANOWA FORREST”
ul. Zygmunta Augusta 7/34, 34-600 Limanowa
Bank Spółdzielczy Limanowa
Nr Konta: 27 8804 0000 0000 0017 5441 0001

13. ŚWIADCZENIA:

Organizator w ramach opłaty startowej zapewnia:

· Wspaniałą biegową atmosferę,
· Transport Zawodników na miejsce startu,
· Zabezpieczenie i oznakowanie trasy,
· Zabezpieczenie i pomoc służb ratunkowych,
· Elektroniczny pomiar czasu obsługiwany przez firmę Datasport,
· Pomoc wolontariuszy.

Ponadto Uczestnicy biegu otrzymają:
· Koszulkę techniczną firmy "Rogelli" – dla pierwszych 150 osób, które zgłoszą się na stronie zapisów http://online.datasport.pl/zapisy/portal/form/?zawody=299 i dokonają wpłaty,
· Napoje na trasie,
· Pamiątkowy numer startowy,
· Pamiątkowy okolicznościowy medal (dla zawodników, którzy ukończą bieg),
· Posiłek i napój na mecie,

Możliwość taniego, odpłatnego zakwaterowania ze stołówką lub rozbicia namiotu przy Biurze Zawodów (Wyciąg Narciarski "Limanowa-Ski"). Prosimy o rezerwację na naszego maila: limanowa.forrest.team@gmail.com

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
2. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
3. Uczestnicy biegu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność. Organizator zaleca ubezpieczenie się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.
4. Zawodnicy będą mieć możliwość korzystania z toalet znajdujących się obok Biura Zawodów.
5. W dniu biegu w godzinach 8: 00 – 16: 00 czynny będzie depozyt, w którym będzie można złożyć rzeczy Zawodników zapakowane do worków dostarczonych przez organizatora. Wydawanie worków z depozytu będzie się odbywało za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.
6. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie – jednak dopilnuje, aby rzeczy pozostawione w depozycie były przez cały czas pod opieką godnych zaufania wolontariuszy.
7. Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do koszulki z przodu centralnie na klatce piersiowej. Osoby uczestniczące w biegu, które nie posiadają numeru startowego będą usuwane z trasy.
8. Zawodnicy pokonujący trasę biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
9. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów w terminie do 15 minut po zakończeniu biegu. Po wpłaceniu kaucji w wysokości 100 zł. Protesty będą rozpatrywane w czasie do 15 minut od ich zgłoszenia.
10. Dyrektor Biegu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie o których poinformuje przed rozpoczęciem biegu.
11. Podczas biegu, Zawodników obowiązują zasady „Fair Play”, niniejszy regulamin oraz przepisy PZLA.
12. Nieprzestrzeganie w/w przepisów może skutkować ukaraniem zawodnika z dyskwalifikacją włącznie.
13. Interpretacja regulaminu należy do organizatora po zasięgnięciu opinii sędziego zawodów.
14. Za przebieg zawodów odpowiada Organizator.
15. Organizator nie zapewnia transportu rowerów dla Zawodników biorących udział w konkurencji MTB
16. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
17. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator, jego decyzje są ostateczne i niepodważalne.
18. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.

W razie wątpliwości i pytań, kontakt telefoniczny do organizatora: tel. 505 303 258

Limanowa, dn. 5 lipca 2011 r.
Zarząd Klubu Sportowego
„LIMANOWA FORREST”
Z A P R A S Z A M Y ! ! !

 

* SPOT na 'Youtube': http://www.youtube.com/watch?v=zBB00mZA28Q

 

 

Regulamin " I PÓŁMARATON FORREST" do pobrania <== kliknij na link!


Dodane przez: forrest, wyświetleń: 2928

Powiększ
Powiększ

Dodaj komentarz

« powrót


Sponsorzy

miastoTymbarkDecomasterTescoPiekarniaHydrolimRachmistrzMIKA HurtowniaMZGKiM LimanowaBank Spóldzielczy LimanowaUsługi-Handel Mała Gastronomia A.SułkowskaGwarantIntellect.plTransport Samochodowy VelosportDrukarnia MMIziGSMParafia pw. MB Pocieszenia w PasierbcuPartnerGold Drop
Copyright © www.forrest-limanowa.pl wizyt 2257963, on-line 5
Realizacja: Agencja interaktywna - Intellect